Povolit cookies

Používání stránek www.stolbud.pl souvisí s ukládáním informací společností Stolbud Włoszczowa S.A. a získáním přístupů k informaci uložené na koncovém telekomunikačním zařízení při využití souborů cookie. V paměti koncového zařízení (počítače) bude uložená informace od Stolbud Włoszczowa S.A., na kterou uživatel zařízení nebude mít vliv.

Cookies – informační data nevelkých rozměrů (textové soubory), které odesílá WWW server a které pak ukládá na počítáci uživatele, nejčastěji na pevném disku. Díky implicitním parametrům přístup ke cookies má pouze server, který je vytvořil. Cookies se obvykle používají v případě počítadel návštěvnosti, průzkumů, stránek s logováním, reklam, webových obchodů a pro sledování aktivity návštěvníků webových stránek.

Účelem ukládání a přístupu k informacím je přizpůsobení obsahu těchto stránek individuálním potřebám uživatelů.

Uložením informace nebo získáním přístupu nedochází k úpravě konfiguračního nastavení koncového telekomunikačního zařízení uživatele a softwaru instalovaného na tomto zařízení. Uživatel souhlasí s ukládáním informací společností Stolbud Włoszczowa S.A. nebo s přístupem Stolbud Włoszczowa S.A k informaci uložené na koncovém telekomunikačním zařízení prostředníctvím nastavení softwaru instalovaného na koncovém telekomunikačním zařízení uživatele.

Uživatel má možnost stanovit podmínky ukládání nebo přístupu k této informací prostřednictvím nastavení softwaru instalovaného na koncovém telekomunikačním zařízení. Stanovení/ úpravu podmínek ukládání a přístupu k informaci lze provést prostřednictvím webového prohlížeče, tj. nastavením parametrů týkajících se správy souborů cookies.

Níže uvádíme návod k vypnutí správy souborů cookie sve dvou příkladových webových prohlížečích: Internet Explorer a Mozilla Firefox.

Internet Explorer:

IE 7 lub 8:

Nástroje ==> Možnosti internetu
Klikněte Soukromí.
Klikněte tlačítko Upřesnit.
V místě Soubory cookie označte možnost „Přepsát automatickou správu souborů cookie”.
V místě „Vlastní soubory cookie” označte možnost „Přijmout” nebo „Dotázat se”.
V místě „Cizí soubory cookie” označte možnost „Přijmout” nebo „Dotázat se”.
V oknu „Možnosti internetu“ klikněte OK, aby přijmout a uzavřít okno.
IE 6:

Nástroje ==> Možnosti internetu
Klikněte tlacítko Upřesnit.
Označte možnost „Přepsát automatickou správu souborů cookie“
V místě „Vlastní soubory cookie” označte možnost „Přijmout” nebo „Dotázat se”.
V místě „Cizí soubory cookie” označte možnost „Přijmout” nebo „Dotázat se”.
V oknu „Možnosti internetu“ klikněte OK, aby přijmout a uzavřít okno.
Mozilla Firefox:

Mozilla Firefox 3.x (PC):

Nástroje ==> Možnosti.
Klikněte Soukromí
Zvolte možnost nastavení Firefox: „Použít pro historii vlastní nastavení”.
Označte „Povolit cookies třetích stran” nebo zrušte označení pro vypnutí správy souborů cookie.
Akceptujte kliknutím OK
Mozilla Firefox 2.x (PC):

Nástroje ==> Možnosti.
Klikněte Soukromí.
Označte „Povolit cookies”.
Akceptujte kliknutím OK.
Mozilla Firefox (Mac):

Vstupte do menu Firefox.
Klikněte Preference ==> Soukromí
Zvolte možnost nastavení Firefox: „Použít pro historii vlastní nastavení”.
Označte „Povolit cookies třetích stran” nebo zrušte označení pro vypnutí správy souborů cookies.
Akceptujte kliknutím OK.